Είναι γεγονός...

Διακοπή Καπνίσματος

Στο παρελθόν, όταν κάποιος επιχειρούσε μόνος του την διακοπή καπνίσματος οι πιθανότητες δεν ήταν με το μέρος του γιατί μόνο το 2-3% των καπνιστών επιτύγχανε διακοπή μεγαλύτερη του έτους. Σήμερα, με την κυκλοφορία φαρμάκων εγκεκριμένων από τον Ελληνικό Οργανισμό Φαρμάκου τα στερητικά συμπτώματα της εξάρτησης από τη νικοτίνη αμβλύνονται και ακολουθώντας δοκιμασμένες συμπεριφεριολογικές τακτικές τα ποσοστά διακοπής είναι εντυπωσιακά.

Ο καπνιστής για να ενταχθεί σε πρόγραμμα διακοπής  πρέπει πρώτον, να το θέλει πραγματικά και δεύτερον, να βρει ένα ισχυρό κίνητρο σ’ αυτήν του την προσπάθεια. Στην συνέχεια  ο ιατρός επιδιώκει τροποποίηση της συμπεριφοράς του καπνιστή σε σχέση με το κάπνισμα και ανάλογα με την βαρύτητα της εξάρτησης χορηγεί φαρμακευτικές ουσίες που μειώνουν την επιθυμία για καπνό και την ένταση των συμπτωμάτων στέρησης.

Η παρακολούθηση του καπνιστή γίνεται μία φορά την εβδομάδα τον πρώτο μήνα, μία φορά τον μήνα για το πρώτο εξάμηνο και στην συνέχεια, κάθε τρίμηνο μέχρι την συμπλήρωση του έτους. Στις συναντήσεις αναλύονται οι δυσκολίες που αντιμετώπισαν, προτείνονται λύσεις, ενισχύονται τα κίνητρα για την διακοπή και επισημαίνονται οι κίνδυνοι υποτροπής, καθώς κάθε καπνιστής είναι ξεχωριστή περίπτωση και ως τέτοια αντιμετωπίζεται. Το πιο δύσκολο διάστημα για την διακοπή είναι το πρώτο τρίμηνο γιατί τόσο διαρκεί το οργανικό σύνδρομο εξάρτησης.

Στην συνέχεια, ο πρώην καπνιστής βιώνει τα οφέλη από την διακοπή που ενισχύουν ακόμα περισσότερο την προσπάθειά του. Με το τέλος αυτής της προσπάθειας απονέμεται «δίπλωμα αποφοίτησης» με την συμβουλή να τοποθετηθεί σε εμφανές σημείο του σπιτιού για να θυμίζει στον πρώην πλέον καπνιστή την προσπάθεια που κατέβαλε και τον υπαρκτό κίνδυνο υποτροπής.