Είναι γεγονός...

Ομαδικά προγράμματα διακοπής καπνίσματος σε εργασιακούς χώρους

Τα ομαδικά προγράμματα διακοπής καπνίσματος στο χώρο εργασίας αποτελούν μια καινοτόμο και άκρως αποτελεσματική θεραπευτική λύση στον σύγχρονο τρόπο ζωής. Απαιτεί υψηλό βαθμό συνειδητοποίησης και μερικές αποτυχημένες προσπάθειες για διακοπή, το να απευθυνθεί ο καπνιστής  σε ιατρείο διακοπής καπνίσματος και  ατομικά να παρακολουθήσει το πρόγραμμα θεραπείας. Αντίθετα η εφαρμογή ενός τέτοιου προγράμματος στον χώρο εργασίας καταρρίπτει όλα τα δύο κύρια άλλοθι για την αποφυγή της διακοπής.

Α. Δεν έχω χρόνο
Μια και η διακοπή γίνεται στον χώρο εργασίας χωρίς μετακινήσεις.

Β. Υψηλό κόστος
Το κόστος για την ετήσια θεραπεία αντιστοιχεί στα χρήματα που δίνει ο καπνιστής για τα τσιγάρα 3 μηνών.

Οπότε είναι πλέον προφανές ότι ένα σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού των καπνιστών που αντιστοιχεί στο 30% του συνόλου θα επιχειρήσει την διακοπή.

Όσοι αποφασίσουν να συμμετάσχουν χωρίζονται σε ομοιογενείς ομάδες των 5 ατόμων. Η άμιλλα στην ομάδα θα ενισχύσει το κίνητρο για την διακοπή και αριστοποιήσει την μέθοδο με καλύτερα μερικές φορές αποτελέσματα και από την ατομική θεραπεία.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 15 ώρες στη διάρκεια ενός έτους και σε αυτόν τον χρόνο γίνεται πλήρης εργαστηριακός έλεγχος (μετρήσεις CO, σπιρομέτρηση, υπερηχοτομογραφικός έλεγχος, δοκιμασία κόπωσης) αφού όλος ο εξοπλισμός είναι φορητός και μπορεί να εγκατασταθεί σε οποιονδήποτε χώρο εργασίας.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η δυναμική αυτών των προγραμμάτων είναι μεγάλη τόσο στον χώρο εργασίας όσο και στο οικογενειακό περιβάλλον των εργαζομένων με συνέπεια να επηρεάζεται και να επιχειρεί διακοπή καπνίσματος πολύ μεγαλύτερος αριθμός καπνιστών από αυτούς που τελικά θα δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα διακοπής.