Ο ιατρός - Βραβεύσεις

ecocityΒραβεία Περιβαλλοντικής Eυαισθησίας Οικόπολις 2010

βραβεία Οικόπολις 2010ΚΑΠΙΤΣΙΜΑΔΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ, ΙΑΤΡΟΣ
Εργασία: "Έκθεση στην Ατμοσφαιρική ρύπανση και αναπνευστική λειτουργία – Μελέτη σε Ταχυδρομικούς Διανομείς στην περιοχή της Αθήνας."
Το αγαλματίδιο παρέλαβε ο Καπιτσιμάδης Φραγκίσκος, από τον Καρτάλη Κώστα, Πρόεδρο της Επιτροπής της Βουλής για την Προστασία του Περιβάλλοντος