Ο ιατρός - Εμπειρία

Επαγγελματική Εμπειρία:

09/1994 – 06/2003: Διδασκαλία στο Τ.Ε.Λ. και Ι.Ε.Κ. ΣΒΙΕ
09/1996 – 09/2000: Ειδίκευση Γενικής Ιατρικής στο Π.Γ.Ν.Α  Γ.Γεννηματάς.
03/2001 – σήμερα: Έναρξη επαγγέλματος με την ειδικότητα της Γενικής Ιατρικής
04/2001 – 11/2001: Τοπική Μονάδα Υγείας. του Ι.Κ.Α Σαλαμίνας
10/2001 – 12/2007: Eργαστηριακός συνεργάτης του τμήματος Φυσικοθεραπείας του Α-ΤΕΙ  Αθηνών
01/2002 – σήμερα: Ελεγκτής Ιατρός στα ΕΛ.ΤΑ
01/2003 – 12/2004: Έμμισθος Συνεργάτης του τμήματος Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών στην υλοποίηση του ερευνητικού προγράμματος «Rupio».

Ειδική Εμπειρία:

09/1998 – 12/1998: Εκπαίδευση στα εξωτερικά τακτικά ατρεία Μαστού και Οικογενειακού Προγραμματισμού του Π.Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα»
01/1999 – 04/1999: Ειδίκευση στην Παιδιατρική Αλλεργιολογία – Πνευμονολογία Αλλεργιολογικό - Πνευμονολογικό εργαστήριο Γ. Ν. Παίδων Πεντέλης
03/1999 – 10/1999: Πρακτική εκπαίδευση στην Ιατρική Εργασίας στο εργοστάσιο “Αλουμίνιον της Ελλάδος”
02/2003 – σήμερα: Συμμετοχή σε Υγειονομικές Επιτροπές των  ΕΛ.ΤΑ
2003 – σήμερα
: Εκπαίδευση ομάδων πολιτικής προστασίας ΕΛ.ΤΑ στην παροχή Πρώτων  Βοηθειών.
10/2004 – σήμεραΠρογράμματα Αγωγής Υγείας σε ταχυδρομικούς υπαλλήλους.  
11/2005 – 12/2005: Εκπαίδευση στο « Ιατρείο Διακοπής Καπνίσματος » του Ευγενίδειου Θεραπευτηρίου.
04/2006  – σήμεραΙατρείο διακοπής καπνίσματος στα ΕΛΤΑ

Επιβλέπων πτυχιακών εργασιών σπουδαστών του Α-ΤΕΙ Αθηνών Τμήματος Φυσικοθεραπείας